Časopis Český lid

český etnologický časopis

časopis Český lid č. 1/2021

Časopis založený již v roce 1891 představuje vědeckou platformu pro metodicky i tematicky různě… více

Témata: etnologie, odborné, filosofie

Kategorie: Věda
Jazyk: anglicky
Formát: 15,9 × 23,0 cm
Počet stran: 132
Vychází: čtvrtletník (4 vydání za rok)
Cena na stánku: 75 Kč

Papírové předplatné

výtisky do poštovní schránky

Roční předplatné
4 vydání   ušetříte 20 Kč (7 %) doprava zdarma
280 Kč
300 Kč
  • výtisky budou doručovány pouze na území České republiky

Popis časopisu

Časopis založený již v roce 1891 představuje vědeckou platformu pro metodicky i tematicky různě orientované proudy etnologického studia. Obsahově věrně odráží stav a paradigmatický vývoj etnologie a příbuzných oborů v České republice a v současnosti pokrývá spektrum disciplín od vlastivědně orientovaného národopisu, slovesné, hudební a taneční folkloristiky, etnomuzikologie, historické etnologie, historické antropologie, archeologie, lingvistiky až po studie z tzv. evropské etnologie či kulturní/sociální antropologie. Zůstává jediným pravidelně vycházejícím domácím časopisem, který prezentuje výsledky jak tradičně, tak soudobě orientovaných badatelských směrů, což odpovídá současné strukturaci oboru v České republice a střední Evropě. Odborné obci i dalším zájemcům časopis zprostředkovává zásadní vědecké texty např. oblasti tradiční lidové kultury, problematiky národnostních menšin i antropologické studie zaměřené na mimoevropský terén.

V posledních letech se časopis intenzivně orientuje na teoretické, na středoevropskou resp. celoevropskou problematiku orientované studie (což je záměrem vydavatele i mezinárodní redakční rady) a mezi autory se objevuje stále více badatelů ze sousedních zemí. Českým autorům z akademických, vysokoškolských a muzejních pracovišť časopis umožňuje prezentovat badatelské výsledky v rámci České republiky a prostřednictvím cizojazyčných resumé případně vybraných textů tištěných ve světových jazycích i v zahraničí. Pro nadregionální charakter a orientaci na různé proudy etnologických a antropologických věd slouží Český lid jak pracovníkům v regionech, studentům etnologických, historických a příbuzných disciplín věd, tak domácí i mezinárodní odborné veřejnosti.

Parametry časopisu

Země původu: Česká republika
Typ titulu: odborný časopis
Doporučený věk: od 25 do 65 let
Jazyk: anglicky
Vychází: čtvrtletník, 4 vydání za rok
Aktuální číslo vyšlo: 30.3.2021
Příští číslo vyjde: 25.6.2021
Počet stran: 132
Rozměry: 15,9 × 23,0 cm (šířka × výška)
Vazba: lepená, V2
Cena na stánku: 75 Kč
Vydavatel: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i
Vychází od roku: 1891 (131. ročník)
Evidenční číslo: MK ČR E 1407
ISSN: 0009-0794
EAN: -
Web: ceskylid.avcr.cz

Dárkový certifikát pro předplatné

Dárkový certifikát předplatného slouží jako slavnostní doklad pro někoho komu chcete předplatné darovat. Před předáním certifikátu nezapomeňte předplatné také objednat. Vygenerování certifikátu nenahrazuje objednávku předplatného. Pokud necháte údaje Pro koho a Věnuje nevyplněny, můžete tyto údaje napsat do certifikátu ručně.


Např. pro Babičku, Dědečka, Mámu, Tátu, ...
Záleží jen na Vás, jak velkou radost chcete udělat.
Např. Ježíšek, Rodiče, Mikuláš, Babička a Děda, ...

Certifikát je generován ve formátu PDF. Po stažení si jej můžete vytisknout na libovolné tiskárně.

Náhled dárkového certifikátu