Časopis Český lid

český etnologický časopis

časopis Český lid č. 2/2021

Titul zatím nelze objednat.

Časopis založený již v roce 1891 představuje vědeckou platformu pro metodicky i tematicky různě… více

Témata: etnologie, odborné, filosofie

Kategorie: Věda
Jazyk: anglicky
Formát: 15,9 × 23,0 cm
Počet stran: 132
Vychází: čtvrtletník (4 vydání za rok)
Cena na stánku: 75 Kč

Popis časopisu

Časopis založený již v roce 1891 představuje vědeckou platformu pro metodicky i tematicky různě orientované proudy etnologického studia. Obsahově věrně odráží stav a paradigmatický vývoj etnologie a příbuzných oborů v České republice a v současnosti pokrývá spektrum disciplín od vlastivědně orientovaného národopisu, slovesné, hudební a taneční folkloristiky, etnomuzikologie, historické etnologie, historické antropologie, archeologie, lingvistiky až po studie z tzv. evropské etnologie či kulturní/sociální antropologie. Zůstává jediným pravidelně vycházejícím domácím časopisem, který prezentuje výsledky jak tradičně, tak soudobě orientovaných badatelských směrů, což odpovídá současné strukturaci oboru v České republice a střední Evropě. Odborné obci i dalším zájemcům časopis zprostředkovává zásadní vědecké texty např. oblasti tradiční lidové kultury, problematiky národnostních menšin i antropologické studie zaměřené na mimoevropský terén.

V posledních letech se časopis intenzivně orientuje na teoretické, na středoevropskou resp. celoevropskou problematiku orientované studie (což je záměrem vydavatele i mezinárodní redakční rady) a mezi autory se objevuje stále více badatelů ze sousedních zemí. Českým autorům z akademických, vysokoškolských a muzejních pracovišť časopis umožňuje prezentovat badatelské výsledky v rámci České republiky a prostřednictvím cizojazyčných resumé případně vybraných textů tištěných ve světových jazycích i v zahraničí. Pro nadregionální charakter a orientaci na různé proudy etnologických a antropologických věd slouží Český lid jak pracovníkům v regionech, studentům etnologických, historických a příbuzných disciplín věd, tak domácí i mezinárodní odborné veřejnosti.

Parametry časopisu

Země původu: Česká republika
Typ titulu: odborný časopis
Doporučený věk: od 25 do 65 let
Jazyk: anglicky
Vychází: čtvrtletník, 4 vydání za rok
Počet stran: 132
Rozměry: 15,9 × 23,0 cm (šířka × výška)
Vazba: lepená, V2
Cena na stánku: 75 Kč
Vydavatel: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i
Vychází od roku: 1891 (134. ročník)
Evidenční číslo: MK ČR E 1407
ISSN: 0009-0794
EAN: -
Web: ceskylid.avcr.cz