Časopis ArteActa

časopis o uměleckém výzkumu a soudobé performativním umění

časopis ArteActa č. 4/2020

Časopis, jehož vydavatelem je Akademie múzických umění v Praze, se zaměřuje na umělecký výzkum a… více

Témata: věda, hudba, divadlo

Kategorie: Věda
Jazyk: česky
Formát: 17,0 × 24,0 cm
Počet stran: 54 – 152
Vychází: pololetně (2 vydání za rok)
Cena za vydání: 100 Kč

Papírové předplatné

výtisky do poštovní schránky

Roční předplatné (pro právnické osoby)
2 vydání
320 Kč
Roční předplatné (pro fyzické osoby)
2 vydání
300 Kč
  • výtisky budou doručovány pouze na území České republiky

Popis časopisu

Časopis, jehož vydavatelem je Akademie múzických umění v Praze, se zaměřuje na umělecký výzkum a soudobé performativní umění, zejména divadlo, audiovizi, hudbu a tanec, s přesahy do výtvarného umění.

Časopis tvoří tři základní obsahové pilíře:

  • soudobé performativní umění 20. a 21. století s důrazem na audiovizi, divadlo, hudbu, tanec a jejich interdisciplinární přesahy;
  • umělecký výzkum v širokém významovém spektru tohoto pojmu;
  • eseje, překlady a recenze oborově významných studií a dalších výzkumných výstupů.

Hlavním jazykem časopisu je čeština. Časopis publikuje také příspěvky ve slovenštině a angličtině.

Časopis ArteActa zveřejňuje výhradně články a studie, které po formální a obsahové stránce splňují obvyklé požadavky kladené na odborné texty v oblasti vědy a výzkumu a které svým obsahem odpovídají zaměření periodika. Publikování se řídí Etickým kodexem časopisu ArteActa. Recenzované příspěvky se dále řídí také pravidly pro Recenzní řízení.


Pravidelné rubriky

  • Studie
  • Esej
  • Překlad
  • Recenze
  • Zprávy

Parametry časopisu

Země původu: Česká republika
Typ titulu: časopis
Doporučený věk: od 25 do 65 let
Jazyk: česky
Vychází: pololetně, 2 vydání za rok
Aktuální číslo vyšlo: 10.9.2020
Příští číslo vyjde: 10.9.2024
Počet stran: 54 – 152
Rozměry: 17,0 × 24,0 cm (šířka × výška)
Vazba: lepená, V2
Cena za vydání: 100 Kč
Vydavatel: Akademie múzických umění v Praze
Vychází od roku: 2018 (7. ročník)
Evidenční číslo: MK ČR E 23368
ISSN: 2571-1695
EAN: -
Web: https://www.arteacta.cz

Dárkový certifikát pro předplatné

Dárkový certifikát předplatného slouží jako slavnostní doklad pro někoho komu chcete předplatné darovat. Před předáním certifikátu nezapomeňte předplatné také objednat. Vygenerování certifikátu nenahrazuje objednávku předplatného. Pokud necháte údaje Pro koho a Věnuje nevyplněny, můžete tyto údaje napsat do certifikátu ručně.


Např. pro Babičku, Dědečka, Mámu, Tátu, ...
Záleží jen na Vás, jak velkou radost chcete udělat.
Např. Ježíšek, Rodiče, Mikuláš, Babička a Děda, ...

Certifikát je generován ve formátu PDF. Po stažení si jej můžete vytisknout na libovolné tiskárně.

Náhled dárkového certifikátu