Objednávka předplatného časopisu Playboy

Papírové předplatné

výtisky budou doručovány do poštovní schránky

Dvouleté předplatné + poukaz Human regeneration v hodnotě 4.500 Kč
24 vydání, platí jen do 13. 8. 2024  ušetříte 357 Kč (13 %) doprava zdarma
2 499 Kč
2.856 Kč

Předplaťte si nyní časopis Playboy na celý rok a dostanete zdarma poukaz Human regeneration v hodnotě 4.500 Kč jako dárek. Dárek je odesílán na plátce do 6-ti týdnu od uhrazení ceny předplatného.

  • výtisky budou doručovány pouze na území České republiky
ks
od každého vydání
datum je pouze orientační

Podklady pro uhrazení předplatného (celková cena, číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) Vám budou odeslány na e-mailovou adresu, kterou uvedete do objednávky.

Fakturační adresa

,

Adresa pro doručení

Adresu pro doručení vyplňujte pouze v případě, že se liší od fakturační adresy.

,

Doplňující údaje


* Požadované osobní údaje jsou nezbytné ke zpracování Vaší objednávky a k zajištění obchodní činnosti portálu Periodik.cz. Provozovatel dále poskytne osobní údaje pouze vydavateli časopisu a distributorovi předplatného. Potvrzením tohoto prohlášení vyjadřujete souhlas ke zmíněnému nakládání s osobními údaji ke všem činnostem, souvisejícím s vedením předplatného a informováním o časopisu a jeho akcích. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Předplatitel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů. Svůj souhlas ke zpracování osobních údajů může předplatitel kdykoli odvolat formou písemného či elektronického dopisu.