Archiv časopisu Dieta: ročník 2016


č. 1/2016
vyšlo 18.12.2015

č. 2/2016
vyšlo 25.1.2016

č. 3/2016
vyšlo 23.2.2016

č. 4/2016
vyšlo 22.3.2016

č. 5/2016
vyšlo 20.4.2016

č. 6/2016
vyšlo 19.5.2016

č. 7-8/2016
vyšlo 22.6.2016

č. 9/2016
vyšlo 19.8.2016

č. 10/2016
vyšlo 21.9.2016

č. 11/2016
vyšlo 20.10.2016

č. 12/2016
vyšlo 21.11.2016