Archiv časopisu Záhradkár: ročník 2020


č. 1/2020
vyšlo 11.12.2019

č. 2/2020
vyšlo 14.1.2020

č. 3/2020
vyšlo 12.2.2020

č. 4/2020
vyšlo 11.3.2020

č. 5/2020
vyšlo 14.4.2020

č. 6/2020
vyšlo 13.5.2020

č. 7/2020
vyšlo 11.6.2020

č. 8/2020
vyšlo 10.7.2020

č. 9/2020
vyšlo 10.8.2020

č. 10/2020
vyšlo 10.9.2020

č. 11/2020
vyšlo 12.10.2020

č. 12/2020
vyšlo 9.11.2020