Časopis Česká urologie č. 4/2014

vydání vyšlo: 9.1.2015


Obsah vydání

V časopisu Česká urologie č. 4/2014 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

  • Imunoterapie a karcinom prostaty
  • Autonomní dysreflexie u pacientů po spinálním poranění
  • Extrakorporální litotrypse rázovou vlnou v současné urologické praxi
  • Využití multiparametrické magnetické rezonance a srovnání s ostatními moderními zobrazovacími metodami v předoperační diagnostice karcinomu prostaty
  • Hodnocení absolutní indikace operační léčby BHP u pacientů s prokázanou cystolitiázou
  • Zhodnocení účinnosti extrakorporální litotrypse elektromagnetického generátoru EMSE 140f Dornier Compact Sigma a stanovení efektivní energetické dávky
  • Hodnocení erektilní dysfunkce po roboticky asistované radikální prostatektomii
  • Primární amyloidóza ureteru