Archiv časopisu CIO Business World: ročník 2016


č. 1/2016
vyšlo 18.2.2016

č. 2/2016
vyšlo 25.4.2016

č. 3/2016
vyšlo 10.6.2016

č. 5/2016
vyšlo 20.10.2016