Archiv titulu Učitelské noviny


č. 27/2014

Obsah vydání 27/2014

neuvedeno


č. 26/2014

Obsah vydání 26/2014

 • Badatelské dovednosti jsou povinnou součástí kurikula
 • Ministr Chládek chce zavést povinné přijímací zkoušky
 • Bez provozní dotace by část technických oborů zanikla
 • V logopedické společnosti se potkávají školní i kliničtí specialisté
 • Maturita na rozcestí
 • Jak si najít místo ve školním týmu
 • Po stopách českých cestovatelů
 • Jen nesedět doma před televizí!
 • Muzeum, které učí hrou
 • Mistři v Německu jsou zárukou kvalitní přípravy
 • Definitiva učitelů v USA je ohrožena

č. 25/2014

Obsah vydání 25/2014

 • Školní poradenství si našlo své místo, ale ještě nemá systém
 • Peněz na vědu je málo a rozdělují se podivně
 • Zvýšení platů by se mělo promítnout do tarifních tabulek
 • Tři Komenského medaile v jedné sborovně
 • Výchova a její podmínky: Jak to vidí Iva Švarcová
 • Možnosti a meze řešení vztahových konfliktů ve škole
 • Černí faraoni vládli Egyptu sto let
 • Má dětská skupina smysl?
 • Přizpůsobíme státní maturitu zaměření střední školy?
 • Nikdo nemusí být nula
 • Zřizujeme přípravné třídy i v ZŠ praktických
 • Vzdělávání učitelů ve Finsku
 • Americký lékař vytvořil neprůstřelné pokrývky pro děti

č. 24/2014

Obsah vydání 24/2014

 • Učni kazí statistiky efektivity vzdělávání. Máme problém, nebo je to naprosto normální?
 • Některé neziskovky trvají na inkluzi bez ohledu na realitu
 • V Dánsku jsem zjistila, že RVP není utopie
 • Dva roky u DOBRÉHO PASTÝŘE mě zachránily
 • Léto s počítačem, nebo bez něj?
 • Jeskyně jsou konzervami historie
 • V mateřinkách by se mělo více dbát na pitný režim
 • Jak vyrůstá keř
 • Otevřený dopis ministrovi školství
 • Celoroční projekt z české historie pro ZUŠ

č. 23/2014

Obsah vydání 23/2014

 • Kde je hranice kompromisu. Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících vstupuje do Poslanecké sněmovny
 • Dostane dětská skupina zelenou?
 • Systém kariérového poradenství pro dospělé v Česku neexistuje
 • Škola jako stavebnice. Centrum odborné přípravy v Sezimově Ústí vsadilo na modulovou výuku
 • Část učitelů tanečního oboru ZUŠ je bez kvalifikace
 • Jak zaměstnat pedagoga
 • Zemětřesení je největším uvolněním energie na planetě
 • O školní specialisty je velký zájem
 • Přestanou u nás platit nové docentury a profesury ze Slovenska?
 • O soutěži, která učí podnikat

č. 22/2014

Obsah vydání 22/2014

 • Praktická výuka se přesouvá do firem. Bude duál univerzálním konceptem pro odborné školy?
 • Ministr na své Vošky nezapomněl. Měly být slepou vzdělávací cestou, teď s nimi návrh vládní strategie naopak počítá.
 • Na zvyšování kapacit mateřinek je už pozdě, říká mistopředsedkyně Asociace předškolní výchovy.
 • Jak dát školu do pohybu. Práce navíc se učitelům ze Smržovky vyplatila.
 • Diskriminace maturantů, kteří si zvolili matematiku
 • Co když se kantor ve třídě motá?
 • Paradoxy sto let starého globálního konfliktu. Proč vypukla první světová válka?
 • Mobil v rukou dítěte může být nebezpečný. Chytřejší než smartphone jsme v okamžiku, kdy si uvědomíme možnost kdykoliv ho vypnout.
 • Beluška ukazuje cestu k přirozené integraci. Zbytky zraku nemusejí být nepřekonatelnou životní překážkou

č. 21/2014

Obsah vydání 21/2014

 • Degradace pedagogů na příštipkáře? Možnosti ČŠI a krajů v zajištění kvalifikovanosti jsou mizivé.
 • Bez strategie 2020 nebudou evropské peníze. Vláda ji proto projedná zřejmě už na konci prázdnin.
 • Na ICT vzdělávání učitelů dáváme 600 milionů korun, říká náměstkyně ministra školství Petra Bartáková
 • Výuka cizího jazyka začíná hrou. I mateřinkové děti z novobystřické školy se bezprostředně baví se svými rakouskými vrstevníky.
 • Co dál s grantovou agenturou
 • Jak je to s autorskými právy ve škole?
 • Co se zelenou invazí? Rostliny, které mohou být pro naši zemi nebezpečné
 • Nabídka kurzů pro dospělé často převyšuje poptávku
 • Malé děti by se měly do cizí řeči ponořit
 • Druhé setkání Asociace dramacenter v Olomouci

č. 20/2014

Obsah vydání 20/2014

 • Proč Babiš škrtí právě školství?
 • Dobře investovaných padesát milionů. Do škol přijde víc psychologů a speciálních pedagogů, všichni žáci jejich služeb ale nevyužijí
 • Příznivé klima školy není jen prázdnou frází
 • Chce to paragraf proti útokům na pracovníky škol
 • Ředitel versus zřizovatel
 • Medvěd, skutečný král severských zvířat. Jak se zachovat při setkání s největší evropskou šelmou
 • Vzdělávání učitelů ZUŠ musí mít řád
 • Grantová agentura pod palbou kritiky

č. 19/2014

Obsah vydání 19/2014

 • Kdy jsou děti zralé pro školu
 • Elektronizace, povinná matematika i dvojí metr hodnocení
 • Změna na smlouvu s dobou neurčitou je krokem k lepšímu
 • Poradna (nejen) pro věřící klienty
 • Jiří Kuhn: Přijímací řízení není rozpočítadlo
 • Jak využívat RVP.CZ?
 • Tragédie a sláva japonských samurajů
 • Hodnocení vzdělávací činnosti jako interní záležitost vysokých škol
 • Bambiriáda připomene 25 let svobody
 • Vážit si práce musíme učit už malé děti
 • Některé výchovné ústavy jsou vůči MŠMT stále nedůvěřivé

č. 18/2014

Obsah vydání 18/2014

 • Kvalita školního stravování je především věcí dohody
 • Měření, které postrádá hlavní účel. Jak můžeme zjišťovat kvalitu vysokých škol, když chybí jasná představa o podobě systému?
 • Je návrh na zavedení jednotných přijímaček správný? Ředitelé středních škol se mu vesměs nebrání, ale jsou kritičtí.
 • Jihlavské místo naděje. Každý úspěch dítěte s mentálním postižením pomáhá i jeho rodičům.
 • Václav Mrštík: Preventisté do školství nepatří
 • Martin Kaplan: Jak se vyhnout sexuálnímu obtěžování
 • Spojovací vodní kanál, který rozděluje. Kdo by vlastně měl dostat Ropáka?
 • Kariérní systém by měl zdůraznit význam odbornosti. Představa apolitičnosti atestačních komisí je ale poněkud iluzorní.

č. 17/2014

Obsah vydání 17/2014

 • Domovy mládeže hledají místo ve vzdělávací soustavě
 • Změna financování regionálního školství je můj nejtěžší úkol, říká pro UN ministr Marcel Chládek
 • V erbu mají slušnost, otevřenost a komunikaci. O mateřince, která vsadila na důvěru.
 • Nepřikrášlený obraz poradenství. Jak to vidí Jana Zapletalová.
 • Odborníci radí: Jak certifikovat program primární prevence.
 • Národy ve dvojím ohni. Právo na sebeurčení se střetává se zásadou územní celistvosti.
 • Společné základní vzdělávání na povel fungovat nebude. Asociace speciálních pedagogů připomněla svoji koncepci.
 • V matematice plus neuspěly skoro dvě třetiny zúčastněných. Je to dobrý, anebo špatný výsledek?
 • Některé výchovné ústavy jsou vůči MŠMT stále nedůvěřivé. Počty všech útoků na vychovatele nepřiznávají.

č. 16/2014

Obsah vydání 16/2014

 • VOŠky opět požadují profesního bakaláře
 • Starostové podporují speciální školství
 • Etická výchova
 • Rozhovor: Václav Havlíček
 • Mohou se české mateřské školy srovnávat se světem?
 • Není sucho jako sucho
 • Problémy v ústavech

č. 15/2014

Obsah vydání 15/2014

 • Téma: Patří malí útočníci do dětského vězení?
 • Problém s nekvalifikovanámi pedagogy
 • Vyšší státní dotace by znamenaly menší autonomii
 • Stříbrný Květňák
 • Nedělený magistr
 • Jednotné zkoušky pro učně
 • Ve jménu vědy a lidskosti – Jan Krejčí
 • Dvacet let Asociace ředitelů ZŠ

č. 14/2014

Obsah vydání 14/2014

 • Tomáš Zima: Na vysokých školách by se měla hodnotit i výuka
 • Být ředitelem gymnázia není žádný med
 • Financujme soukromé školy jako ve Finsku
 • Zážitkové vzdělávání
 • Drsný a neuchopitelný Jack London
 • Síť na nadané
 • Nesnadný úděl učitelů literatury

č. 13/2014

Obsah vydání 13/2014

 • Pomohou firmy odborným školám k lepším absolventům?
 • Každý dům musí mít dobré základy
 • Zákony musejí vznikat se znalostí věci, říká předseda školského výboru sněmovny Jiří Zlatuška
 • Podpora obce je pro školu nezbytná
 • Už mě nudí být pořád vyučován! Chci se učit
 • Hrátky při třídnických hodinách mi vadí
 • Civilizace pojmenovaná po králi, který zřejmě ani neexistoval
 • Nové testy na obzoru. Tentokrát již nepůjde o zkoušku.
 • Deset let je někdy hodně krátká doba. Tři náměty na školní projekty
 • Copak být „jenom“ učitel nestačí?

č. 12/2014

Obsah vydání 12/2014

 • V zajetí disponibilních hodin. To, co by mělo být jednoznačně plus, leckdy přináší problémy
 • Konec tradiční školy? Instituce, která je pro některé jen nutným zlem
 • Starostové by přivítali zamašličkované peníze. Změna rozpočtového určení daní více (ani méně) provozních prostředků školám nepřinesla
 • Marné objevování Ameriky
 • Věčně živý Holmes. Fikce s obrovským dopadem na realitu
 • Středoškolské nebo vysokoškolské studium s pomocí. Fond podporuje ty, kteří kvůli touze po vzdělání musejí překonávat překážky

č. 11/2014

Obsah vydání 11/2014

 • Polské školství jako skokan roku
 • Uspěchaná honba za diplomy
 • Nový systém podpůrných opatření znamená revoluci
 • Od malých solitérů k velké korporaci
 • Jsou skutečně všichni nekvalifikovaaní učitelé nekvalifikovaní?
 • Homogenní versus smíšené třídy
 • Mistrovská zkouška by pomohla učebním oborům
 • Učitelé odborných předmětů dostanou výjimku
 • Nová naděje pro děti s aspergerovým syndromem
 • Copak být „jenom“ učitel nestačí?

č. 10/2014

Obsah vydání 10/2014

 • Drahé, ale potřebné dyslektické třídy
 • Jak budou poslanci pečovat o hodnotu vzdělávání?
 • Když učitelé marodí, není na pomůcky
 • Soukromé mateřinky jsou kvalitní
 • Podpůrné opatření není jen nový termín
 • Sourozence spolu, nebo každého zvlášť?
 • Copak být „jenom“ učitel nestačí?
 • Nastane v některých školách kolaps?
 • Plošné zkoušky a ředitelé bez kompetencí
 • Být hodnou ženou z domácnosti nestačí

č. 9/2014

Obsah vydání 9/2014

 • Jsou v mateřinkách efektivnější věkově heterogenní, nebo homogenní skupiny?
 • Mistři řemesel jako vysokoškoláci bez maturity
 • Život mezi diagnostikou a terapií
 • Zase ztrácíme kvalifikaci
 • Chybná dohoda o provedení práce
 • Ledově klidný badatel i spisovatel
 • ČŠI spustila moduly pro školní i domácí testování
 • Zabývejme se kvalitou regionálního školství
 • Spolupráce se základní školou se musí dobře plánovat

č. 8/2014

Obsah vydání 8/2014

 • Hrozí odchodem nekvalifikovaných učitelů kolaps?
 • Ministr školství určil příliš ambiciózní harmonogram
 • Újma ve virtuálním světě bolí stejně jako v tom reálném
 • Škola plná nápadů
 • Dočkáme se návratu mistrů řemesel?
 • Kdo zodpovídá za škodu, kterou způsobí žáci?
 • Být hodnou ženou z domácnosti nestačí
 • Jsem občansky nesnášenlivý
 • Odborné školství ve Finsku a Švédsku
nejnovější | < | archiv 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > | nejstarší 
Spolupráce s vydavateli  |  Kontakt